Původ dnešních "Pěšky atd." sahá do počátku roku 1994, kdy se skupina brněnských kluků (dřívější "bohunická skupina") rozhodla, že by bylo dobré, aby našinci nebyli omezení jenom na brněnské gay podniky, ale měli možnost společně něco podnikat a vyrážet i ven do přírody. Odpočinout si od každodenního shonu, nezávazně se pobavit s přáteli a třeba se i seznámit. První pokus uspořádat výlet se uskutečnil na jaře roku 1994 na později tolik oblíbenou Pálavu. Účastí pěti kluků a téměř podpálením Pálavy tento pokus skončil a vše se na čas odložilo.

K oživení myšlenky výletů a dalších akcí se kluci vrátili v zimě 1994/95. Tehdy vznikl i současný název "Pěšky atd.", což charakterizuje činnost skupiny, která vyráží na pěší výlety (to je to "Pěšky") a dělá i další akce (to je to "atd." - původně Jirka, který název vymyslel, navrhoval "etc."). Již od počátku byl program akcí zveřejněn v tehdejším Soho revue a 7. dubna 1995 v 17.30 se uskutečnil první klubový večer spojený s promítáním německého filmu "Coming out" v prostorách "Sklípku U Richarda". Richard s Lambdou Brno vyšel novému uskupení vstříc a zdarma poskytl po celý první rok fungování prostory ve svém podniku k pořádání klubových večerů. Spolupráce s Richardem a Lambdou Brno trvá dodnes a "Sklípek" je jedním z míst, kde obdržíte přehled plánovaných akcí.

22. dubna 1995 se uskutečnil první společný výlet na Pálavu. Již svojí účastí - 19 lidí ukázal na správnost a smysluplnost myšlenky "Pěšky atd." a zájem lidí o oživení běžného stereotypu. Bohužel, právě z této první akce se navrátilo pouze osmnáct výletníků. Možná i to, že jeden z nás nezemřel někde v osamění, ale mezi svými, mělo svůj smysl...

horal"Pěšky atd." se zaměřilo na pořádání výletů do okolí Brna, klubových večerů s promítáním filmů či pozvanými hosty, pálení ohňů na "Starém tábořišti" nad Mendlovým náměstím a další akce, jakými byl hned v červenci 1995 zájezd do Prahy na koncert "The Turtle Creek Chorale". Vyplnilo tím do té doby prázdný prostor brněnské gay scény a velmi brzy vstoupilo do širšího povědomí.

Prvním rokem probíhaly akce nepřetržitě po celý rok, v roce 1996 se poprvé udělala letní pauza v období prázdnin a zimní pauza od prosince do března. Totéž následovalo v roce 1997, v roce 1998 byla letní pauza zrušena a akce nyní probíhají od konce března či počátku dubna do listopadu. V letech 1996-97 se klubové večery přesunuly ze "Sklípku U Richarda" na Roubalovu 5. Hned od prvního výletu byla založena "Kronika Pěšky atd.", která je k nahlédnutí na našich akcích a stále doplňována. První kronika byla na podzim roku 2003 dopsána a 17.dubna 2004 byla založena kronika druhá.

V roce 96 se uskutečnilo první přátelské setkání příznivců "Pěšky atd." a další brněnské organizace - STUDu-lgb. Tato organizace postupně počala přebírat některé aktivity "Pěšky atd." - besedy, ohně, filmové večery - poslední klubový večer Pěšky atd. se konal 6. 6. 1997 (promítání filmu "Tři muži v negližé"). V následujícím roce se "Pěšky atd." zaměřilo pouze na pořádání výletů pro gaye, lesbičky a naše příznivce, v čemž pokračuje dodnes.

Tradičním zahájením každé sezóny bývá výlet na rozkvetlou Pálavu, který je pravidelně nejnavštěvovanější akcí - v roce 98 se pochodu zúčastnilo 31 lidí, 10. dubna 1999 to bylo 33 účastníků a 17.dubna 2004 se přes nepříznivou předpověď počasí a páteční brněnskou bouři sešlo 39 lidí. Podzimní zakončení se až do roku 2003 víceméně pravidelně odehrávalo v okolí Vranova u Brna, abychom jako opravdu poslední tečku za sezónou mohli absolvovat posezení u našich přátel - Josífka a Pavla.

"Pěšky atd." nemá žádná omezení, na výlet je zván úplně každý a vše podléhá filosofii absolutní volnosti. Možná i proto je stále oblíbené a má nezastupitelné místo na brněnské gay scéně. A nejen na ní. Stále více lidí přijíždí z okolí, a to nejen blízkého, ale prakticky z celé ČR. Pravidelně se tu setkávají i kluci a holky z některých gay organizací jako jsou pražský Gales a Gulliver Outdoor Club, brněnský STUD či olomoucké Ucho (většinu však tvoří lidi, kteří nejsou nikde organizovaní a mají pouze chuť vyrazit ven), nechybí samozřejmě ani účastníci ze zahraničí.

A toto je již pozvánka na některou z našich akcí. Vyberte si a přijeďte, poznejte nové přátele (či se setkejte se starými) a udělejte něco pro zdraví. Stojí to za to. "Pěšky atd." je tu pro nás pro všechny, "Pěšky atd." - to jsme nejen my, ale i Vy. Prostě my...

-lami-

(převzato z bulletinu STUDna č. 8/III, květen 1999, částečně upraveno)