Tradiční zahájení sezóny

Sraz v Brně hlavním nádraží u vedlejšího vchodu (vchod blíž k poště, bývalé skříňky na úschovu zavazadel) v sobotu 25. dubna v 8:45. Odjezd do Popic v 9:10 (příjezd 9:50 – počkáme na příjezd vlaku od Břeclavi v 10:08). Trasa: Popice – Dolní Věstonice – Dívčí hrady – Děvín – Sirotčí hrádek – Mikulov. Odjezd z Mikulova do Brna busem v 16:14, 18:14 (příjezd v 17:34, 19:34) nebo vlakem přes Břeclav v 16:01 (příjezd BV 16:29, v 16:39 do BM, příj. 17:24) nebo 18:01 (příj. BV 18:29, příj. BM 19:24). Délka cca 20 km.

Sraz v Brně hlavním nádraží u vedlejšího vchodu (vchod blíž k poště, bývalé skříňky na úschovu zavazadel) v sobotu 23. května v 7:00. Odjezd do Třebíče v 7:20 (příjezd 8:30). Trasa: Třebíč (dle zájmu prohlídka židovské čtvrti) – rozhledna na Pekelném kopci – Kojetice. Přejezd vlakem ve 13:34 do Jaroměřic nad Rokytnou – prohlídka zámku. Odjezd do Brna přes Třebíč – bus do Třebíče 16:45, 18:43, z Třebíče do Brna 17:24 (vlak), 18:22 (bus), 19:24 (vlak). Délka cca 15 km.

Obrázek úvodníku: I, Nostrifikator [GFDL, CC-BY-SA-3.0 nebo CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], prostřednictvím Wikimedia Commons

Sraz v Brně hlavním nádraží u vedlejšího vchodu (vchod blíž k poště, bývalé skříňky na úschovu zavazadel) v sobotu 6. června v 8:30. Odjezd do Čebína v 8:53. Trasa: Rozhledna Čebínka – Malhostovická pecka – Zlobice – Kuřim. Odjezd do Brna ve 14:41, 15:41 (příjezd 15:07, 16:07).

Délka cca 10 km.

Tradiční vandr pod širák. Sraz v Brně hlavním nádraží u vedlejšího vchodu (vchod blíž k poště, bývalé skříňky na úschovu zavazadel) v sobotu 4. července v 8:30. Odjezd v 8:57 přes Svitavy do Poličky (pauza na oběd) a následně do Skutče. Projití „Žulové naučné stezky“ po bývalých lomech, koupání, nocleh pod širákem (či ve vlastních stanech).

V neděli putování údolím říčky Žejbro přes Vrbatův Kostelec (NS Chrastecka) a Podskálu do Podlažic (místo, kde byl napsán Codex Gigas – Ďáblova bible).

V pondělí přesun busem do Nových Hradů (české Versailles) – prohlídka zámku. Návrat do Brna v podvečerních hodinách.

Sraz v Brně hlavním nádraží u vedlejšího vchodu (vchod blíž k poště) v sobotu 19. září v 7:45. Odjezd do Mikulova v 8:06. Trasa: Pěchotní srub MJ-S-29 „SVAH“ (prohlídka) – Brána ke svobodě – lovecký zámeček Portz (Insel) - Sedlec. Odjezd ze Sedlece v 16:08, 18:08 do Břeclavi a dále do Brna (16:39, 18:39) – příjezd v 17:24, 19:24. Délka cca 12 km.

Možnost pokračovat dále do Hlohovce, kde začíná v 15:30 vinobraní – celková délka trasy cca 18 km, odjezd busem v 18:18 do Podivína (18:40) a dále vlakem v 18:48 do Brna – příjezd 19:24, nebo 19:43 do Valtic žst., odtud 20:17 do Břeclavi a ve 20:39 z Břeclavi do Brna (příjezd 21:24).

Sraz v Brně hlavním nádraží u vedlejšího vchodu (vchod blíž k poště) v sobotu 10. října v 8:30. Odjezd do Moravských Bránic v 8:49. Trasa: Sv. Antonín – Dolní Kounice (prohlídka zřícenin kláštera Rosa Coeli). Odjezd do Brna v 15:01, 17:01 přes Modřice nebo v 15:16 přes M. Bránice (příjezd 15:49, 16:04, 17:49). Délka cca 8 km.

Obrázek úvodníku: By Dominik Tefert (Self-photographed) [Public domain], via Wikimedia Commons