trenckova_rokleSraz v Brně hlavním nádraží u vedlejšího vchodu (vchod blíž k poště, bývalé skříňky na úschovu zavazadel) v 8:30. Odjezd do Řikonína v 8:53. Trasa: Řikonín – Žďárec (místo, kde chodil V.Havel do školy) – Havlov – Trenckova rokle – Drahonín. Odjezd z Drahonína do Tišnova v 17:55, dále do Brna v 18:30 (př.19:07). Délka cca 15 km.