Tradiční zahájení sezóny

Sraz v Brně hlavním nádraží u vedlejšího vchodu (vchod blíž k poště, bývalé skříňky na úschovu zavazadel) v sobotu 19. dubna v 8:45. Odjezd do Popic v 9:10 (příjezd 9:49 – počkáme na příjezd vlaku od Břeclavi v 10:09). Trasa: Popice – Dolní Věstonice – Dívčí hrady – Děvín – Sirotčí hrádek – Mikulov. Odjezd z Mikulova do Brna busem v 16:14, 18:14 (příjezd v 17:33, 19:33) nebo vlakem přes Břeclav v 16:01 (příjezd BV 16:29, v 16:38 do BM, příj. 17:24) nebo 18:01 (příj.BV 18:29, příj.BM 19:24).
Délka cca 20 km.