Sraz v sobotu 4. října na hlavním nádraží v Brně u vedlejšího vchodu (blíž k poště) v 8:10. Odjezd v 8:36 do Šakvic a dále busem do Bavor.
Trasa: Bavory – jeskyně Na Turoldu (prohlídka) – lom u Mariánského mlýnu - Svatý kopeček – Mikulov. V Mikulově možnost prohlídky Dietrichsteinské hrobky. V případě nepříznivého počasí se dá vystoupit až na zastávce Mikulov/Brněnská a udělat zkrácenou variantu – jeskyně Na Turoldu – Dietrichsteinská hrobka - areál zámku.
Odjezd do Brna vlakem přes Břeclav v 16:01 nebo 18:01 (příjezd 17:24, 19:24).
Délka cca 9 km.

Obrázek úvodníku: Od Huhulenik (Vlastní dílo) [CC-BY-3.0], prostřednictvím Wikimedia Commons