Tradiční vandr pod širák. Sraz v Brně hlavním nádraží u vedlejšího vchodu (vchod blíž k poště, bývalé skříňky na úschovu zavazadel) v sobotu 4. července v 8:30. Odjezd v 8:57 přes Svitavy do Poličky (pauza na oběd) a následně do Skutče. Projití „Žulové naučné stezky“ po bývalých lomech, koupání, nocleh pod širákem (či ve vlastních stanech).

V neděli putování údolím říčky Žejbro přes Vrbatův Kostelec (NS Chrastecka) a Podskálu do Podlažic (místo, kde byl napsán Codex Gigas – Ďáblova bible).

V pondělí přesun busem do Nových Hradů (české Versailles) – prohlídka zámku. Návrat do Brna v podvečerních hodinách.