Zahájení sezóny

Sraz v Brně hlavním nádraží u vedlejšího vchodu (vchod blíž k poště) v sobotu 23. dubna v 7:50. Odjezd do Popic v 8:09 (příjezd 8:44 – pro účastníky ze Zlínska a Břeclavska je ideální R814 Moravan – odjezd z Břeclavi v 8:44 do Šakvic, příj. 9:01 a přestup na bus v 9:07 s výstupem v Dolních Věstonicích v 9:20, kde se potkáme).
Trasa: Popice – Dolní Věstonice – Dívčí hrady – Děvín – Sirotčí hrádek – Mikulov.
Odjezd z Mikulova do Brna vlakem SP1750 v 18:45, příjezd 20:01.
Délka cca 20 km.

Událost na Facebooku

Pálava March 2022 – Opening of the season

Meeting point: Saturday 23. 4. 2022 - Brno Main Railway Station at 7:50. Departure at 8.09 to Popice (arr. 8:44).
Trace: Popice – Dolní Vestonice (village of Mammoth hunters) – Devicky – Sirotci hradek – Mikulov (approx. 20 km).
Departure from Mikulov to Brno by train SP1750 at 18:45, arr. Brno 20:01).

Event on the Facebook