?? Zahájení sezóny

Sraz v Brně hlavním nádraží u vedlejšího vchodu (vchod blíž k poště) v sobotu 15. dubna v 8:00. Odjezd do Popic v 8:09 (příjezd 8:44) – pro účastníky ze Zlínska a Břeclavska je ideální R814 Moravan – odjezd z Břeclavi v 8:44 do Šakvic, příj. 9:00 a přestup na bus v 9:07 s výstupem v Dolních Věstonicích v 9:20, kde se potkáme).
Trasa: Popice – Dolní Věstonice – Dívčí hrady – Děvín – Sirotčí hrádek – Mikulov.
Odjezd z Mikulova do Brna vlakem SP1750 v 18:45, příjezd 19:59. Délka cca 20 km.

Připojte se k události na Facebooku

?? Opening of the season

Meeting point: Saturday 15. 4. 2023 - Brno Main Railway Station at 8:00. Departure at 8.09 to Popice (arr.8:44).
Trace: Popice – Dolní Věstonice (village of Mammoth hunters) – Děvičky – Sirotčí hrádek – Mikulov (approx. 20 km).
Departure from Mikulov to Brno by train SP1750 at 18:45, arr. Brno 19:59).

Follow event on Facebook