Sraz před čekárnou na ÚAN ČSAD Brno Zvonařka v 7.20 hodin. Odjezd v 7.40 hodin do Hodonína. Celodenní vyjížďka lodí asi 20 km proti proudu zachovalými přírodními meandry řeky Moravy spojené s koupáním a opékáním (lodní lístek cca 100,- Kč) - návrat do Hodonína - odjezd autobusem v 17.45 hodin do Brna, příjezd v 19.05 hodin.