Po stopách hraběte Felixe Téléke z Tölökö, z Vyšných Vlkodlaků přes Čórtův hrád až do Salašárů. V podvečer přesun ze Salašár na vánoční trhy do Prešpurku.

Sraz v Brně: V sobotu 8. prosince v 8.20 před čekárnou na ÚAN Brno - Zvonařka. Odjezd v 8.45 do Nového Mesta nad Váhom. Nezapomeňte si vzít občanku a Sk. Sraz v Novém Mestě nad Váhom: V 11.15 na nádraží ŽSR/železničnej stanici. Dle příjezdu autobusu z Brna se buď přesuneme vlakem v 11.25 do Čachtic, nebo při zpoždění vyrazíme pěšky přímo z Nového Mesta. Navštívíme místa, kde sídlila krvavá hraběnka Alžběta Báthoryová, místa, kde se natáčelo známé "Tajemství hradu v Karpatech" s Michalem Dočolomanským alias hrabětem Téléke či americká romantická pohádka "Dračí srdce." V podvečer se přesuneme na vánoční trhy do Bratislavy (možnost navštívit i nějaký ten "podnik"). Návrat individuální večer či v noci (bus BA-BM 19.30, 0.15, 0.30, 2.40 - příjezd 21.10, 2.05, 2.35, 5.00, vlak R 23.55, příj. 2.02, EC 6.32, příj. 8.06).