Sraz v Brně na ÚAN Zvonařka v 7.40 před čekárnou. Odj. v 8.00 do Buchlovic. Trasa: Buchlovice - Velehrad - Modrá - Staré Město (oběd). Přesun vláčkem ve 14.00 do Ostrožské Nové Vsi (koupání). Odj. do Brna v 17.37 (př. 19.25).