Sraz na hlavním nádraží v Brně u úschovny zavazadel (skříňky, u vedlejšího vchodu) v 8.05. Odjezd v 8.22 do Popic. Trasa: Popice – Dolní Věstonice – Děvičky – Soutěska – Sirotčí hrádek – Mikulov. Odjezd z Mikulova busem v 16.20 (17.43) nebo 18.20 (19.43), případně vlakem v 17.59 do Břeclavi (18.30) a dále v 18.39 do Brna (19.17). Délka cca 20 km.