Sraz v Brně na hlavním nádraží u skříněk na úschovu zavazadel v 8:15. Odjezd v 8:36 do Hodonína a dále busem v 10:16 do slovenské Skalice (platí jízdenky IDSJMK). Slavnosti skalického trdelníku, návštěva otevřených památek (kostel sv.Michala, rotunda sv.Juraja).

Dále dle aktuálního rozhodnutí výběr ze 2 tras: 1) přes skalické rybníky podél řeky Moravy do přístaviště Skalica, dále do Sudoměřic na vlak. 2) přesun busem či vlakem do Kopčan (neplatí IDS), velkomoravský kostel sv.Margity, polní cestou do Holíče k zámku (protiturecká vodní pevnost), pokud bude přístup na nádvoří muzea – megalitické kameny (menhiry). Z Holíče IDS v 16:26 do Sudoměřic.

Návrat do Brna ze Sudoměřic buď přes Hodonín (odj.Sudoměřice 15:30, 17:30, odj. Hodonín 16:17, 18:17, příjezd do Brna 17:24, 19:24), nebo přes Veselí (odj. Sudoměřice 16:30, odj.Veselí nad Moravou 17:01, příjezd do Brna 18:33). S sebou eura, na jízdné použijeme celodenní jízdenky IDS. Délka trasy cca 10 km